Tymczasowo proszę o kontakt wyłącznie na adres email: biuro@olimark.pl lub poprzez formularze kontaktowe na stronie.

Pobierz Politykę Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Olimark-militaria

https://di-emem.eu

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego Olimark-militaria (dalej jako „Sklep”).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”). W związku z tym informujemy, że:


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Olimark-militaria jest EMEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łazach, ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Magdalenka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000730219, NIP: 1231396978, REGON: 380081981 (dalej jako „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów. W tym celu w Sklepie Olimark-militaria
 wykorzystywany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Dane osobowe podawane przez Klienta w celu realizacji Zamówień lub subskrypcji Newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Klientem jest każda osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. Niniejsza Polityka Prywatności i cookies obowiązuje od dnia 26 lipca 2020 r. i zastępuje wszelkie dotychczasowe Polityki Prywatności i cookies.
6. Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 2. Administracja danych

1. Usługodawca jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient odwiedza Sklep internetowy, dokonuje zakupu Produktu, zakłada Konto w Sklepie, kontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail lub telefonicznie, to Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Klienta takie jak:

 1.       imię i nazwisko,
 2.       adres e-mail,
 3.       adres dostawy 
 4.       numer telefonu kontaktowego,
 5.       Klient będący przedsiębiorcą powinien podać dodatkowe dane, do których zaliczają się w szczególności nazwa firmy oraz jej numer NIP

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1.       poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2.       poprzez gromadzenie plików cookies (patrz polityka plików cookies).

4. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. Podanie przez Klienta danych określonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych. Umowa nie będzie mogła być zawarta.
5. Dane osobowe przetwarzane są:

 1.       zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2.       zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1.       umożliwienia kontaktu z Klientami, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.di-emem.eu, w tym dokonywania transakcji na platformie handlowej Sklepu i wykonania płatności za towary sprzedane w Sklepie internetowym,
 2.       dostawy zamówionych lub przekazywanych Produktów,
 3.       obsługi reklamacji,
 4.       zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 5.       ewentualnej windykacji należności,
 6.       prowadzenia analiz statystycznych,
 7.       założenia i prowadzenia Konta w Sklepie,
 8.       zapewnienia obsługi Konta i transakcji Klienta,
 9.       udostępnienia usługi Newsletter,
 10.       utrzymania sesji Klienta Sklepu po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
 11.       organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział, l. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 12.       dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,
 13.       monitorowania aktywności wszystkich i konkretnych Klientów obejmujące m.in. oglądane towary itp.,
 14.       zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

7. Każdy Klient, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych / Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Klient może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
biuro@di-emem.eu albo pisemnie na adres Administratora.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
10. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:

 1.       Google
 2.       Paypal (w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal)

12. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
13. EMEM Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem platformy Allegro.pl. Administratorem danych osobowych Klienta na Allegro.pl jest Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. EMEM Sp. z o.o. staje się Administratorem danych osobowych Klientów, którzy dokonają zakupu w jednym z serwisów prowadzonych przez EMEM Sp. z o.o. na Allegro.pl. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania Zamówienia, czyli umowy sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:

 1.       imię i nazwisko
 2.       adres dostawy
 3.       adres e-mail
 4.       numer telefonu
 5.       nazwa firmy
 6.       NIP
 7.       nazwa użytkownika na Allegro.pl

14. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w serwisach społecznościowych są odpowiednio Facebook. Instagram, Twitter, LinkedIn, Google. EMEM Sp. z o.o staje się Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, które weszły w interakcję (np. polubienie, udostępnienie, komentarz, etc.) z profilem prowadzonym przez EMEM Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest konieczne do użycia narzędzi do komunikacji udostępnianych przez poszczególne serwisy społecznościowe. Przetwarzane dane mogą różnić się w zależności od konkretnego serwisu społecznościowego.
15. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców serwisów społecznościowych, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych serwisów:

 1.       Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 2.       Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 3.       Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 4.       Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 5.       LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

16. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
17. Poza Administratorem dostęp do danych Klienta mogą otrzymać firmy zajmujące się hostingiem, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych oraz podmioty współpracujące przy realizacji Zamówień, świadczące usługi kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem o powierzeniu danych i/lub umowy o zachowaniu poufności.
18. W Sklepie internetowym Olimark-militaria
 mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
19. Jeśli Klient wyraził zgodę na zapis do Newslettera, podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego Olimark-militaria
. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji z tego uprawnienia prosimy o:

 1.     wykorzystanie z automatycznej funkcji rezygnacji z newslettera poprzez kliknięcie w przycisk, który został umieszczony na końcu każdego przesłanego newslettera w treści „Kliknij tutaj aby zobaczyć wiadomość w przeglądarce. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, kliknij tutaj”,
 2.       przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail biuro@di-emem.eu.

20. Sklep Olimark-militaria daje Klientowi możliwość otrzymania powiadomienia, gdy niedostępny produkt znów będzie na stanie. Klient może podać swój adres e-mail jeżeli chce otrzymać powiadomienie o ponownej dostępności produktu w danym momencie niedostępnego.


§ 3. Pliki cookies

1. Sklep internetowy Olimark-militaria wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www Sklepu i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera Klienta. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Sklepem, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Klient. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą:

 1.       adresu IP,
 2.       źródła odwiedzin
 3.       typu wykorzystywanej przeglądarki,
 4.       języka,
 5.       rodzaju systemu operacyjnego,
 6.       dostawcy usług internetowych,
 7.       informacji o czasie, dacie, lokalizacji
 8.       informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy EMEM Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców, partnerów, serwisy społecznościowe, takie jak: Facebook. Instagram, Twitter, LinkedIn, Google.
6. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz analityczne.

 1.     sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2.       stałe (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3.     analityczne cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości Sklepu, pomagają lepiej zorganizować jego układ. Analityczne cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, typie strony, z jakiej został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

7. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Sklepie mogą być stosowane następujące ich rodzaje:

 1.    niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
 2.        pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 3.        wydajnościowe pliki cookies , umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
 4.      funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
 5.       statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
 6.       reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Klient w każdej chwili ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Śledź nas na Facebooku

100% kupujących poleca tego sprzedawcę
7 0 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 7 ocen sprzedaży:
 • Zgodność z opisem 5
 • Koszt wysyłki
 • Obsługa kupującego 5
 • Wszystko jest ok, polecam!